Afschaffen lesgeld

Minister Hermans (Onderwijs) zoekt uit of het lesgeld kan worden afgeschaft. Voor leerlingen van zestien jaar en ouder moet nu jaarlijks 1878 gulden worden betaald. Vooral de Socialistische Partij en de ChristenUnie willen van het lesgeld af.