VS treffen mogelijk schuilplaatsen Al-Qaeda

De Amerikaanse luchtmacht heeft bij een bombardement even buiten Kandahar in Zuid-Afghanistan twee gebouwen getroffen die mogelijk zijn gebruikt door de leiders van de terreurorganisatie Al-Qaeda. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie ging het daarbij ,,zonder meer om gebouwen van de hoogste leiding''.

Ver weg van het oorlogsgeweld, in het vreedzame Königswinter aan de Rijn, zijn vier delegaties van Afghaanse facties het gisteren er over eens geworden dat op korte termijn een multi-etnische overgangsregering in Kabul moet worden geïnstalleerd. De Afghaanse afgevaardigden, die op initiatief van de Verenigde Naties voor onderhandelingen in Duitsland zijn bijeengebracht, zien ook een mogelijke politieke rol weggelegd voor de voormalige koning van Afghanistan, de 87-jarige Zahir Shah, hoewel niemand voorstander is van de herinvoering van de monarchie.

De luchtaanval in Afghanistan werd uitgevoerd met F-16's en B-1B bommenwerpers. ,,Wie zich daar bevonden zullen wensen dat ze er niet geweest waren'', zei de Amerikaanse minister van Defensie gisteren vanuit Tampa, het Amerikaanse commandocentrum voor de aanval op Afghanistan.

Een woordvoerder van de Talibaan heeft onmiddellijk ontkend dat leiders van de Talibaan bij de aanval zijn omgekomen. Het in Pakistan gevestigde Afghaanse persbureau AIP haalt de voormalige Afghaanse ambassadeur in Pakistan aan die zou hebben gemeld dat mullah Mohammed Omar, de leider van de Talibaan van wie wordt vermoed dat hij in Kandahar verblijft, ongedeerd is.

De opbouw van de Amerikaanse troepenmacht bij het laatste bolwerk van de Talibaan in Afghanistan is vandaag verder voortgezet. Gisteren meldde het Pentagon dat inmiddels zeshonderd mariniers op het eerder deze week ingenomen vliegveld zijn gearriveerd. Minister Rumsfeld (Defensie) heeft gezegd dat de Amerikaanse troepen hun zoektocht op de grond naar terroristenleider Osama bin Laden en zijn aanhang snel zullen beginnen.

Volgens de commandant van de Amerikaanse acties, Tommy Franks, zal Kandahar niet worden bestormd. Franks heeft gezegd dat de Amerikaanse inlichtingendienst meer dan veertig plaatsen heeft ontdekt waarvan vermoed wordt dat er massavernietigingswapens werden geproduceerd. De meeste van die productieplaatsen zijn al in handen van de Noordelijke Alliantie gevallen. De VS vermoeden dat Bin Laden chemische en biologische wapens heeft geproduceerd.

hoofdartikel: pagina 9