Saoedi-Arabië

Het artikel `Pak ook Iran, Saoedi-Arabië en Syrië aan' van de VVD-parlementariërs Frans Weisglas en Geert Wilders (NRC Handelsblad, 19 november) roept openlijk op tot een campagne tegen Saoedi-Arabië. In het artikel beschuldigen de auteurs Saoedi-Arabië ervan een broedplaats van extremisme en terrorisme te zijn, en stellen ze dat het financieel en militair steun verleent aan terreurorganisaties in de regio.

Omdat deze beschuldiging ver buiten de waarheid staat, bewijst het artikel dat de auteurs niet bekend zijn met de geschiedenis van Saoedi-Arabië. Evenmin zijn ze op de hoogte van de politieke principes waarop het land is gegrondvest, op basis waarvan het met alle landen op de wereld omgaat en die het een goede reputatie en respect van de wereld hebben opgeleverd.

De Saoedische regering heeft bij verscheidene gelegenheden en op alle niveaus verklaard dat ze agressie en terrorisme verwerpt en dat ze deze acties beschouwt als onverenigbaar met ons islamitisch geloof, dat moord en verwoesting verbiedt. Het Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft een speciale status omdat het de bron van de islam is een zaak die het tot een centrum van aandacht voor moslims maakt. Het is geen geheim dat het Saoedische koninkrijk hulp en steun aan de islamitische wereld verschaft en voortdurend met haar noden begaan is. Het koninkrijk ziet dit als onderdeel van zijn plicht, hoewel het tegelijkertijd met kracht het principe van niet-inmenging in de interne aangelegenheden van enige staat ondersteunt en begrip opbrengt voor de bijzondere kanten van de verschillende samenlevingen.

De hulp die het Koninkrijk Saoedi-Arabië verleent aan islamitische groeperingen en centra in de wereld wordt in alle openheid onder de ogen van de betrokken regeringen verstrekt.

    • Abdulmohsin Bin Salih Al Ballaa
    • Ambassadeur van het Koninkrijk Saoedi-Arabië