Ruzie over `afraffelen' ESF-debat in parlement

PvdA en VVD zijn hard in aanvaring gekomen met coalitiepartner D66 en de oppositie over de afhandeling van de kwestie rond het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Volgens het Kamerlid B. Bakker (D66) hebben PvdA en VVD vanmorgen tijdens een procedurevergadering doorgedrukt dat nog voor Kerstmis een kort, laatste debat over ESF wordt gehouden. Volgens Bakker is het daardoor niet goed mogelijk om ,,een zo belangrijke kwestie goed af te handelen''. Nadere vragen die de Kamer nog wil stellen over de bij Arbeidsvoorziening `verdwenen' 200 miljoen ESF-geld en de juiste aanwending van deze werkgelegenheidsubsidies door de Centra voor Vakopleiding kunnen daardoor niet meer goed worden beantwoord, aldus Bakker. Voor de onjuiste besteding van ESF-subsidies in de periode 1994-1996 eist de Europese Commissie 447 miljoen gulden terug van Nederland.

Bakker is vanmorgen boos weggelopen uit de vergadering. Later stapten ook het CDA, GroenLinks, SP en SGP op. De ChristenUnie was afwezig. Bakker: ,,Dit ruikt naar een politieke deal. De één blijft van Korthals af, de ander raffelt ESF af.'' Kamerlid Verburg (CDA) sluit zich hierbij aan. ,,Ik hou daar ook sterk rekening mee.'' Bakker verwijst met zijn opmerking over minister Korthals (VVD, Justitie) naar de bouwfraudezaak, waarbij de PvdA de minister uit de wind zou willen houden. Aan de andere kant zou de VVD mild willen oordelen over kandidaat-lijsttrekker Melkert van de PvdA, die als minister van Sociale Zaken tussen 1994 en 1998 verantwoordelijk was voor de juiste besteding van ESF-geld.

Het Kamerlid Kamp (VVD) ontkent dat sprake is van een afspraak met PvdA. ,,Wij maken onze eigen analyse. Er is geen inhoudelijk overleg geweest met de PvdA over ESF.'' Volgens hem is het correct om de ESF-zaak nog in 2001 ,,politiek af te kaarten'' omdat het dan al bijna een jaar is nadat oud-Rekenkamer-president Koning begon met zijn onderzoek naar ESF. [Vervolg ESF: pagina 2]

ESF

Wel opheldering over `verdwenen' miljoenen

[Vervolg van pagina 1] Volgens Bakker en Verburg hebben VVD en PvdA evenwel vanmorgen tegen de mores van de Tweede Kamer in, hun meerderheid gebruikt om het snelle debat door te drukken.

De VVD steunde wel de wens van de andere partijen om opheldering bij minister Vermeend (Sociale Zaken) te eisen over de `verdwenen' 200 miljoen gulden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De PvdA vond het niet meer nodig hier nog vragen over te stellen.

Oud-Rekenkamer-president Koning heeft volgens de andere partijen ten onrechte gemeld dat accountantsonderzoek de verdwenen 200 miljoen gulden boven tafel heeft gebracht. Binnen Arbeidsvoorziening bestond lang het vermoeden dat het geld in de eigen organisatie was verdwenen, wat verboden is.

Koning schreef in zijn rapport van augustus dat het geld is teruggevonden door ,,een reconstructie van de accountant van Arbvo''. In een hoorzitting in de Kamer zei accountant P. Schimmel, lid van de staf van Koning, zelfs dat ,,twee accountantsonderzoeken'' waren gedaan. Maar zoals afgelopen weekend in deze krant is gemeld is er geen accountant geweest die deze conclusie ondersteunt. ,,Noch Deloitte en Touche, noch KPMG hebben onderzoek gedaan, in tegenstelling tot wat Koning suggereert'', aldus Verburg. VVD'er Kamp zegt: ,,Koning heeft dit niet goed verwoord.'' De Kamer wil nu van Vermeend weten waar de 200 miljoen precies is teruggevonden. Ook vragen ze een garantie dat de 200 miljoen niet aan Arbeidsvoorziening is gegeven om de ESF-begroting weer kloppend te maken.

    • Herman Staal