Regeling Europees octrooi slachtoffer van taaldiscussie

Nederlandse Europarlementariërs zijn het oneens met de Nederlandse regering over het taalgebruik bij een toekomstig Europees patent. Staatssecretaris D. Benschop (Europese Zaken) ging deze week akkoord met het voorstel van Eurocommissaris F. Bolkestein om een Europees patent alleen in het Frans, Duits en Engels te vertalen.

Tot grote ergernis van Bolkestein (Interne Markt), die zijn stemming omschreef als ,,verbitterd'', bleven de onderhandelingen over een Europees patent steken bij een taaldiscussie. Spanje, Portugal, Griekenland en Italië willen dat een Europees patent in alle elf officiële talen van de Europese Unie wordt vertaald. Bolkestein beschuldigde deze landen ervan korte-termijnoverwegingen van nationale trots voor het lange-termijnbelang van de economische concurrentie te laten gaan.

Volgens de Commissie is vertaling in elf talen te duur. Daarom heeft zij voorgesteld dat een patent in een van de elf Europese talen kan worden aangevraagd en in het Frans, Duits en Engels vertaald zal worden. De Commissie heeft daarmee de drie talen overgenomen die momenteel gebruikt worden bij het Europees Patent Bureau. Volgens een woordvoerder van de Commissie zou uitsluitend vertaling in het Engels niet in overeenstemming zijn met de ,,culturele diversiteit'' in de EU. Hij kon niet verklaren waarom uit overwegingen van culturele diversiteit dan niet voor elf talen is gekozen.

CDA-Europarlementariër B. Doorn zegt dat hij uitsluitend vertaling van het Europees patent in het Engels wil. Dat zou ook het standpunt van de Nederlandse industrie zijn, die vertalingen onnodig kostbaar vindt. Volgens D66-Europarlementariër L. van der Laan is de keus tussen vertaling in alle elf EU-talen of alleen in het Engels. PvdA-Europarlementariër M. van Hulten deelt dat standpunt, maar binnen de socialistische fractie van het Europees parlement ingestemd met een gecompliceerd compromisvoorstel: een patent kan in alle talen van de EU worden aangevraagd, de aanvraag wordt behandeld in het Engels en het patent kan tenslotte naar keuze in nog een van de elf EU-talen worden vertaald.

Een Europees patent komt pas tot stand als alle vijftien EU-lidstaten het over de taalkwestie eens worden. Het Europees Parlement heeft alleen een adviserende stem. De woordvoerder van Bolkestein zegt dat deze bereid is om zijn voorstel te wijzigen zodra alle vijftien lidstaten eensgezind kiezen voor een vertaling uitsluitend in het Engels. De Europese regeringsleiders verklaarden vorig jaar maart dat het Europees patent voor eind 2001 klaar moest zijn.

    • Ben van der Velden