Prestaties niet af te meten aan examens

De prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn niet af te lezen aan het centraal schriftelijk eindexamen van het Cito. Daarvoor is het niveau van de examens per jaar te verschillend.

Dat stelt het CSO-Kohnstamm Instituut in Amsterdam in een studie naar de examens moderne talen op mavo, havo en het vwo.

Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Het departement wilde weten wat er waar was van de suggestie van het Cito dat de prestaties van leerlingen slechter worden en waaraan dat ligt.

Volgens onderzoeker E. van Schooten van het Kohnstamm Instituut verschillen eindexamens elk jaar enorm van elkaar. Dat komt doordat leerlingen niet moeten kunnen slagen door oude tentamens uit het hoofd te leren. Het is volgens Van Schooten onmogelijk om elke keer een examen te maken van precies gelijke moeilijkheidsgraad.

Van Schooten benadrukt dat hij met zijn rapport niet het Cito onderuit wil halen. ,,Het Cito klaart jaarlijks een enorme klus, dat ontken ik niet'', zegt Van Schooten. ,,Maar laat ze geen uitspraken doen over leerlingen die steeds beter of slechter gaan scoren. Dat is eenvoudigweg niet aan te tonen met de eindexamens.''

Volgens Van Schooten is er overigens niets nieuws onder de zon: ,,Examens zijn minder betrouwbaar dan leken denken. Maar dat is onder wetenschappers allang bekend.''