Partners Goldman zorgen goed voor zichzelf

Het is niet alleen maar treurnis in de City.

Althans, niet als je tot de partners van Goldman Sachs behoort. De vergoedingen worden pas definitief vastgesteld als het financiële jaar van Goldman aanstaande vrijdag eindigt. Maar de voorlopige verwachting is dat de 270 partners gemiddeld 5 tot 7 miljoen dollar zullen binnenhalen. Dat is een flinke aderlating ten opzichte van wat de partners vorig jaar verdienden. Maar het is gemiddeld slechts 20 procent minder, wat niet slecht is gezien de toestand op de financiële markten. Vergeleken met wat de meeste andere zakenbankiers dit jaar te wachten staat, inclusief het lagere kader van Goldman, komen de partners er nog redelijk goed vanaf.

Hoe dat kan? Een deel van het antwoord is dat ze niet langer partners zijn in de ware betekenis van het woord. Het partnerschap is verdwenen toen Goldman twee jaar geleden naar de beurs ging. Iedere partner heeft daar tientallen miljoenen dollars aan overgehouden, sommigen zelfs honderden miljoenen.

Omdat ze in 1999 zo goed geboerd hadden, gunden de partners in 2000 een groter deel van de beschikbare cake aan niet-partners. Nu hebben ze besloten dat ze zelf weer wat meer plakjes willen hebben. Dat is wellicht moeilijk te rechtvaardigen tegenover de 23.000 andere werknemers van Goldman. De partners doen er waarschijnlijk het beste aan er op te wijzen dat de grote beloning aantoont waarom het lagere kader zich uit de naad moet werken.

Dan mogen ze later misschien zelf toetreden tot de gelederen van de partners.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Hugo Dixon