`Niet blij meer'

Bas Vos vertrekt als voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Niet om ,,gezondheidsredenen'' zoals Milieudefensie eerder liet weten, maar wegens een voortdurende ,,inbreuk op mijn privé-leven''.

Vos: ,,Ik ben het laatste jaar bestookt met e-mails en telefoontjes van mensen die het om wat voor reden ook niet eens waren met het bestuur. Daar ben ik niet blij van geworden.''

De gang van zaken op een algemene ledenvergadering van Milieudefensie in Amsterdam was voor Vos de druppel die de emmer deed overlopen. Nadat het bestuur ,,manipulatie'' met stemmachtigingen van afwezige leden had opgemerkt en Vos daarop voorstelde dan maar zonder volmachten te stemmen, ontstond er veel tumult onder leden van de zogenoemde Koersgroep, een kritische beweging van enkele tientallen leden binnen Milieudefensie. Daarop kondigde Vos zijn aftreden aan. Vos: ,,Er zitten beroepsquerulanten bij die mij het afgelopen jaar hebben gedwongen voortdurend bezig te zijn met procedures en statutenwijzigingen. Dat is niet mijn idee van het leiden van Milieudefensie.''

Vos was al enige tijd waarnemend voorzitter, toen hij enkele maanden geleden tot voorzitter werd gekozen. Een opvallende benoeming, in de ogen van sommigen, omdat de 62-jarige Vos in zijn carrière meer bekendheid verwierf als harde saneerder in het bedrijfsleven dan als milieuactivist. Hij wilde meer snelle en harde acties van Milieudefensie zodra de actualiteit daar om vroeg.

Aanleiding voor de oprichting van de Koersgroep was anderhalf jaar geleden de ontevredenheid over de fusiebesprekingen tussen Vereniging Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu. Die fusie ketste af, onder meer op de verschillen in beloning voor personeel van beide organisaties. De Koersgroep voelde zich buitengesloten. Ten onrechte, zo stelt de nieuwe waarnemend voorzitter Chris Smitskamp, vutter en voormalig directeur van een thuiszorginstelling. ,,Ik ben zelf ook lid geweest van de Koersgroep, maar heb later ingezien dat er wel degelijk gelegenheid is geweest om geïnformeerd te worden.''

Milieudefensie wil de indruk wegnemen dat Vos slachtoffer is geworden van een richtingenstrijd. Zeker, erkent Smitskamp, er zijn verschillen van inzicht over de te volgen strategie. Binnen de Koersgroep is de meest gehoorde opinie dat Milieudefensie zo min mogelijk moet onderhandelen of compromissen moet sluiten maar puur actie moet voeren. Maar Vos kan niet zomaar bij het andere kamp worden ingedeeld, zegt Smitskamp.

Het vernieuwingsproces na de mislukte fusie heeft er inmiddels toe geleid dat, mede op aandringen van de Koersgroep, de democratische structuur van de vereniging verder wordt geformaliseerd. Er komen twee vaste algemene ledenvergaderingen en er komt een intern ledenblad. De vereniging Milieudefensie telt ongeveer 35.000 leden.

    • Arjen Schreuder