Muziekonderwijs op basisschool

De tien Nederlandse conservatoria kunnen een speciale opleiding beginnen voor studenten die muziekleraar op een basisschool kunnen worden. De Tweede Kamer heeft hiervoor 1 miljoen gulden vrijgemaakt op de begroting van het ministerie van OCenW. Op termijn kost de opleiding 3 miljoen per jaar. Volgens PvdA-Kamerlid Barth leren zowel autochtone als allochtone kinderen veel sneller een taal als zij liedjes zingen. Eigenlijk moeten alle onderwijzers muziekles geven, maar sommige lerarenopleidingen (pabo's) bereiden hun studenten hier nauwelijks op voor.