Korthals: wet over huiselijk geweld

Minister Korthals (Justitie) is bereid een wet te maken die regelt dat bij huiselijk geweld de dader het huis uit wordt gezet en het slachtoffer thuis kan blijven wonen. Dit zei hij gisteren in de Tweede Kamer in een gezamenlijke commissievergadering van Justitie en Volksgezondheid over huiselijk geweld.

Tijdens de vergadering werd gepraat over de voortgang van het ,,wetsvergelijkend onderzoek'' dat sinds enkele maanden loopt. Daarbij wordt gekeken hoe andere landen huiselijk geweld strafrechtelijk hebben geregeld. Vraag is of er in Nederland meer mogelijkheden moeten komen om daders van dit soort mishandeling te straffen. De uitkomst van het onderzoek komt waarschijnlijk in april.

Ondertussen loopt er een wetsvoorstel om de maximale gevangenisstraf voor ,,eenvoudige mishandeling'' waaronder huiselijk geweld valt, te verlengen van twee naar drie jaar. ,,Daar kan dan nog een jaar bovenop komen, als het inderdaad om het verzwarende element van huiselijk geweld gaat'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Vandaag praat een Kamercommissie van het ministerie van Sociale zaken over het emancipatiebeleid en over de kritiek van een commissie die toeziet op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. Volgens de vereniging `Vrouwen tegen uitzetting' leeft Nederland dat verdrag niet goed na.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is er ,,redelijk voldoende ruimte'' voor de vrouwelijke slachtoffers. ,,Er gaat steeds meer geld naar vrouwenopvang. Ze bepalen zelfs waaraan het geld precies wordt besteed, maar het werkt toch niet echt goed zo.''