Kamer wil meer geld voor hbo

De bezuinigingen in het hoger beroepsonderwijs moeten worden teruggedraaid. De fracties van het CDA, PvdA en D66 hebben minister Hermans (Onderwijs) daartoe opgeroepen tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

Minister Hermans kondigde eerder dit jaar aan 98 miljoen gulden te bezuinigen op het hbo, omdat het aantal eerstejaars studenten dit jaar volgens de prognoses met 2 procent zou dalen. Uit de laatste instroomcijfers blijkt echter dat het aantal eerstejaars dit jaar licht stijgt.

,,De instellingen hebben een steeds kleiner bedrag per student te besteden'', aldus Kamerlid C. Eurlings (CDA). De PvdA wil verder dat Hermans masteropleidingen aan het hbo die een grote maatschappelijke relevantie hebben, zoals verpleegkunde, tóch bekostigt. Hermans staat hogescholen toe vanaf 2002 masteropleidingen aan te bieden, maar weigert daar extra geld voor neer te leggen. ,,Dat roept bij de instellingen grote frustratie op'', aldus Kamerlid M. Hamer (PvdA).

De Kamer maakt zich verder grote zorgen over de stijging van de schoolkosten. Een meerderheid van PvdA, CDA, ChristenUnie en SP vindt dat het kabinet extra maatregelen moet nemen om de stijging van de schoolkosten tegen te gaan. Het CDA stelt daarom voor de uitgaven van ouders aan studiekosten voor hun kinderen aan een maximum te binden van 10 procent van het belastbaar inkomen.

Uit een onderzoek van het Nibud, dat vorige maand verscheen, bleek dat ouders vorig schooljaar opnieuw meer geld kwijt waren aan het onderwijs van hun kinderen. Zo betaalden ouders van havoleerlingen vorig schooljaar gemiddeld 240 gulden meer aan excursies, schriften en boeken dan in schooljaar 1998-1999. Ouders van vwo-leerlingen waren gemiddeld 130 gulden duurder uit.

Minister Hermans stelde naar aanleiding van de cijfers voor een onderzoek in te stellen. Dat gaat een meerderheid in de Kamer echter niet ver genoeg snelle actie is geboden, aldus de Kamer. Hamer (PvdA): ,,De bewindslieden stappen op die manier te gemakkelijk over de problemen heen.''

Een voorstel van de PvdA om scholieren die met succes het vmbo doorlopen te belonen met een extra premie, werd door de Tweede Kamer afgewezen. ,,Dat geld kan beter in het onderwijs zélf worden geïnvesteerd'', aldus C. Cornielje (VVD). De PvdA wil met de premie de uitval in het vmbo tegengaan en het beroepsonderwijs aantrekkelijker maken.