Kamer wil enquête naar bouwfraude

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een parlementaire enquête naar fraude bij bouwprojecten. Het PvdA-TweedeKamerlid Van Gijzel stapte gisteren in verband met de affaire op.

PvdA en CDA dienden vanmiddag een motie in, waarin gevraagd wordt een voorbereidende commissie in te stellen voor de enquête. D66 en GroenLinks steunen deze motie, die werd ingediend tijdens een spoeddebat over de bouwfraude. De voorbereidende commissie moet nog voor het kerstreces met een opdrachtformulering voor de enquête komen.

PvdA-woordvoerder Van Oven noemde vanmiddag tijdens het debat spoedige instelling van een parlementaire enquêtecommisie een noodzakelijk ,,signaal dat we niet klaar zijn met de bouwfraude''. Wachten op het door minister Korthals (Justitie) aangekondigde strafrechtelijke onderzoek wijst de PvdA af, omdat ,,nu al duidelijk is dat een aantal zaken bij dat strafrechtelijke onderzoek niet boven water zal komen''.

Volgens CDA-woordvoerder Leers moet worden voorkomen dat een enquête het reeds lopende justitie-onderzoek naar bouwfraude in de wielen rijdt. Enkele weken geleden onthulde oud-directeur Bos van bouwbedrijf Koop Tjuchem het bestaan van prijsafspraken tussen bouwbedrijven. Volgens hem zou de fraude een half miljard per jaar belopen.

Tegelijkertijd moet een enquête zich volgens Leers richten op de bouwfraude bij de aanleg van de Schipholspoortunnel. Hier zouden drie bedrijven onderling afspraken hebben gemaakt. Het openbaar ministerie in Haarlem heeft die zaak afgedaan met een schikking.

Het Tweede-Kamerlid Van Gijzel (PvdA) heeft gisteren in verband met deze affaire met onmiddellijke ingang zijn Kamerlidmaatschap neergelegd. Vorige week donderdag bepaalde het bestuur van de PvdA-fractie, tegen de zin van Van Gijzel, dat de fractie zich zou neerleggen bij het besluit van minister Korthals om niet in beroep te gaan tegen deze schikking.

Het justitieel onderzoek naar bouwfraude bij de Schipholtunnel tegen individuele rechtspersonen liep vast doordat hoofdrolspelers een beroep deden op hun zwijgrecht, liet Korthals maandag aan de Kamer weten. Maar volgens CDA'er Leers mogen getuigen bij verhoor in een parlementair enquêteonderzoek alleen in uitzonderlijke gevallen een beroep doen op hun zwijgplicht. Wel genieten getuigen in dergelijk onderzoek parlementaire onschendbaarheid, zodat ze niet vervolgd kunnen worden voor aldaar afgelegde verklaringen.

Een parlementaire enquête kan volgens Van Leers belastend materiaal opleveren voor bij die bouw betrokken consortia die niet door justitie zijn onderzocht op strafbare handelingen, zoals valsheid in geschrifte bij het wegwerken van winsten. [Vervolg ENQUÊTE: pagina 2]

ENQUÊTE

VVD aarzelt nog

[Vervolg van pagina 1] De VVD houdt voorlopig een slag om de arm. Voor de toekomst wil woordvoerster Verbugt een enquêtecommissie niet uitsluiten, maar vooralsnog gaat de VVD niet verder dan een eigen onderzoek door de Kamer naar de gang van zaken bij aanbestedingsprocedures.

Dat het werk van een parlementaire-enquêtecommissie gelijk loopt met justitieel bouwfraude-onderzoek, noemt PvdA'er Van Oven geen onoverkomelijk bezwaar. ,,De commissie-Van Traa moest indertijd ook laveren tussen haar eigen waarheidsvinding en lopend justitieel onderzoek.''

D66 wil zekerheid dat eigen onderzoek door de Kamer het justitieel onderzoek niet in de weg zit. Als daarover zekerheid komt, aldus woordvoerder Dittrich, bestaan er bij D66 weinig bezwaren tegen de instelling van een enquêtecommissie.

GroenLinks-woordvoerster F. Halsema zal de motie van PvdA en CDA ondersteunen, maar ze noemt het ook een ,,zwakke vlucht naar voren van de PvdA. Dit was een initiatief van het afgetreden Kamerlid Van Gijzel.''

Bovendien moet Korthals GroenLinks tijdens het spoeddebat nog overtuigen van de onmogelijkheid om de bij de Schipholfraude betrokken bedrijven niet alsnog te vervolgen, aldus Halsema.