Defensie

In het artikel Defensie stoot grond af (in de krant van dinsdag 27 november, pagina 2) stond dat Defensie vijfduizend van de elfduizend hectare aan oefenterreinen gaat afstoten. Defensie stoot vijfduizend van de zestienduizend hectare af. Er blijft elfduizend hectare aan oefenterreinen over.