CPB: werkloosheid neemt toe

De werkloosheid neemt toe van 235.000 dit jaar naar gemiddeld 370.000 in de periode 2003 tot 2006. Dat voorspelt het Centraal Planbureau in de gisteren gepubliceerde Economische Verkenning voor de komende kabinetsperiode.

Het CPB verwacht dat de werkloosheid in 2006 uitkomt op 4,75 procent van de beroepsbevolking, wat overeenkomt met 370.000 mensen. In 2002 zal de werkloosheid door de verslechterende economie al oplopen tot 290.000. Over de tussenliggende jaren tussen 2003 en 2006 doet het planbureau geen voorspelling. Het niveau 2006 komt volgens het CPB overeen met een evenwichtswerkloosheid, een niveau dat gezien de rest van de economie een soort natuurlijke balans is. De groei van het arbeidsaanbod vertraagt de komende jaren tot ongeveer 1 procent per jaar.