Concurrentie tegen rol staat bij KPN

Overheidsdeelname aan de uitgifte van KPN-aandelen is fnuikend voor de concurrentie in de telecomsector. Met de investering in KPN benadeelt minister Zalm (Financiën) overige marktpartijen.

Dit zeggen vaste- en mobiele-telecombedrijven verenigd in de respectievelijke lobbygroepen ACT en Monet. De emissie van KPN komt morgen aan bod tijdens een algemeen Kameroverleg. Zalm heeft zich garant gesteld voor eenderde van de totale emissieopbrengst (5 miljard euro). ACT-leden Versatel, BT Ignite en Worldcom willen dat de overheid zich nu ook eenduidig commiteert aan het verbeteren van telecomtoezicht en regelgeving.

De staat is grootaandeelhouder enerzijds en wetgever en toezichthouder anderzijds. ,,Die rollen waren al niet erg in balans'', zegt Versatel-bestuurder M. van der Heijden. ,,Als de overheid nu ook eens een aanzienlijke investering gaat doen in KPN, de belangrijkste speler op de markt die geen enkel belang bij heeft bij een bloeiende concurrentie, wordt de zaak wel erg scheefgetrokken.''

J. Arnbak, voorzitter van telecomtoezichthouder Opta, sluit niet uit dat de emissie nadelig uitpakt. De kwestie valt echter buiten zijn competentie. De bescherming van concurrenten is volgens Arnbak ,,een witte vlek'' in de telecomwet. Bij het schrijven van die wet is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat KPN in problemen zou komen en beroep op de staat zou doen, aldus de voorzitter.

ACT pleit voor grotere bevoegdheden voor Opta en wil dat er nu ook een einde komt aan de discussie over het bestaansrecht van Opta. De winst die de overheid maakt op de KPN-aandelen zou ten goede moeten komen aan het verbeteren van marktwerking.

De mobiele operator Ben vindt overheidsdeelname aan de emissie niet bezwaarlijk, zolang hier voor concurrenten iets tegenover staat. De forse prijzen die vorig jaar zijn betaald voor telecomlicenties (UMTS) zouden bijvoorbeeld alsnog kunnen worden verlaagd, zoals ook in Frankrijk is gebeurd, aldus Ben. De héle sector, niet alleen KPN, heeft het moeilijk sinds de UMTS-veiling, stelt het bedrijf in een brief aan de Tweede Kamer.