Britten gaan hogere belasting betalen voor gezondheidszorg

Britten moeten rekening houden met hogere belastingen om de verbetering van de openbare gezondheidszorg te kunnen betalen. Dat heeft Gordon Brown, minister van Financiën, gisteren gezegd bij de presentatie van zijn halfjaarlijkse tussentijdse begroting in het Lagerhuis.

Hij gaf ook een relatief optimistische prognose voor de Britse economie, met groeicijfers tussen de 2 en 2,5 procent in 2001 en het volgende jaar en rond de 3 procent een jaar later, waarmee de Britten volgens hem zouden ontkomen aan de terugval in de Verenigde Staten en de rest van Europa. Maar hij voorspelde dat het tekort in de openbare financiën sneller zal oplopen dan werd verwacht.

Brown beloofde opnieuw een miljard extra pond uit te trekken voor hervorming en verbetering van de National Health Service (NHS), het omstreden Britse stelsel van gratis openbare gezondheidszorg. Hij vroeg daartoe om ,,een nieuwe concensus van alle partijen en alle Britten'' en zei later op de dag ,,belastingverhogingen niet uit te sluiten, als dat nodig is''.

Browns belofte komt een dag nadat Charles Clarke, de nieuwe Labour-voorzitter, toegaf dat de NHS onder Labour op sommige punten verder is verslechterd, met name sterftecijfers voor sommige vormen van kanker. De verbetering van de NHS was in 1997 en in juni van dit jaar een cruciale verkiezingsbelofte en geldt nu al als hét gevechtsterrein voor 2005.

Brown baseert zijn verdere investeringen aan de NHS op een rapport van Derek Wanless, oud-directeur van de bank NatWest, die zegt dat er ,,geen alternatief'' is voor een openbaar gefinancierde zorg. Volgens de oppositie is dat er wel; de Tories stellen een mengvorm van particuliere verzekering en een ziekenfonds met eigen bijdragen voor, zoals onder meer in Nederland het geval is.

Michael Howard, de Tory-woordvoerder van Financiën, zei dat ,,iedereen behalve Gordon Brown inziet dat meer geld niet de betere resultaten geeft waarop de mensen recht hebben, zonder fundamentele hervorming van de gezondheidszorg''. Wanless legt er in zijn rapport echter de nadruk op, dat de NHS achterblijft door ,,dertig jaar desinvestering'' [waarvan een meerderheid onder Conservatieve regeringen].

Mogelijk wil Brown de kosten dekken met hogere BTW of verminderde belastingvrijstellingen.