Bonders na homozegening tegen fusie van SoW-kerken

De spanning in het Samen-op-Wegproces van hervormden, gereformeerden en lutheranen neemt verder toe nu homoseksuele paren hun verbintenis in de kerk kunnen laten zegenen. Leden van de rechterflank in de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) zullen mede daardoor uiteindelijk tegen de aanvaarding van de kerkorde en tegen het fusiebesluit van de kerken stemmen.

Dat voorspelt voorzitter ds. G.D. Kamphuis van de behoudende Gereformeerde Bond in de NHK deze week in de Waarheidsvriend, het orgaan van de bond. Hij noemt afgelopen zaterdag een zwarte dag in de Nederlandse kerkgeschiedenis. De gezamenlijke SoW-synode maakte de kerkelijke zegening van een homohuwelijk of -relatie toen mogelijk.

Dat besluit is volgens Kamphuis in strijd met de bijbel. Hij vraagt zich in verwarring en verslagenheid af hoe het zover heeft kunnen komen. De koers die de kerk gaat, acht hij zeer pijnlijk en schadelijk. De kerk is over grenzen gegaan die ze niet over kan en mag, benadrukt de voorzitter. ,,Een onopgelost probleem was beter dan een oplossing, die nu is geforceerd.''

Hervormd-gereformeerden, zoals Bonders zich graag noemen, zijn volgens Kamphuis door de synode dieper het isolement ingedreven. Maar dat mag behoudende kerkenraden niet inspireren tot acties die de breuk met het kerkgenootschap bevorderen, waarschuwt hij. Wel zouden ze opnieuw duidelijk kunnen maken dat ze de besluiten niet kunnen accepteren. ,,Menselijke inzettingen mogen de kerk niet beheersen'', schrijft Kamphuis.

Hij zegt geschrokken te zijn van de mededeling van de Stichting Hervormd Kerkrecht dat er standaardbrieven klaarliggen voor Hervormde Gemeenten die niet tot de toekomstige SoW-kerk willen toetreden. Een kerkenraad hoeft alleen maar zo'n besluit te nemen en de brief aangetekend te verzenden. ,,Waar is daarbij de worsteling om de liefde voor het geheel van de kerk? Een diep wantrouwen jegens de kerk heeft hier de overhand'', aldus Kamphuis.

Hij verwacht dat het besluit over de zegening van homorelaties er uiteindelijk toe zal bijdragen dat hervormd-gereformeerden het fusiebesluit van de SoW-kerken afwijzen.

Dominee Kamphuis kondigt verder een gezamenlijke bezinning aan op de positie van hervormd-gereformeerden in de kerk.