VS moeilijk te stoppen

[Bush heeft beloofd] dat Afghanistan niet het einde is, maar het begin. Veel landen hebben dat onderschreven. Een georganiseerde inspanning om de financiële kanten van het terrorisme te verstikken, zou effect moeten hebben. Maar er doemt een keuze op die duidelijk moet maken waar elk EU-land, om Rusland en het grootste deel van het Midden-Oosten nog maar niet te noemen, staat: op het langzame pad van economische en diplomatieke actie, of op de snelle weg van bulldog-dreigementen die worden gevolgd door instant bombing.

Hoewel Irak misschien niet het eerste land is dat onder vuur komt te liggen, is het veruit het meest gevoelige. Nu waarschuwt de president [...] Saddam: laat de wapeninspecteurs van de VN binnen, of bereid je voor op de gevolgen.

De stemming in Amerika zal dit tolereren, er misschien zelfs om vragen. Nog niet zo lang geleden was speculatie over de Irak-optie gekoppeld aan de noodzaak van onweerlegbaar bewijs van connecties met Al-Qaeda. Nu lijkt die test minder dringend. Wat eruitziet als een snelle overwinning in Afghanistan is in werkelijkheid het opwekken van de Amerikaanse ambities om de super-politieman van de wereld te worden, wat de problemen ook mogen zijn. De Amerikanen voelen nu een mondiale roeping waarin ze meer geloven dan alles wat hen sinds de Tweede Wereldoorlog na aan het hart heeft gelegen. Het is moeilijk om een stem te vinden die hard genoeg klinkt om dat te stoppen.

Hugo Young vandaag in The Guardian.

    • Hugo Young