Van Gijzel botst met fractie PvdA

De zaak van de bouwfraude heeft geleid tot een conflict in de PvdA-fractie. Tweede-Kamerlid R. van Gijzel, belangrijkste aanjager van de affaire, overwoog vanochtend de fractie te verlaten.

Vanochtend vergaderde de PvdA-fractie over het al dan niet vervolgen van bouwbedrijven die gefraudeerd hebben bij de aanleg van de Schipholtunnel. Van Gijzel wachtte de uitkomst niet af. Hij stapte voortijdig op en verschanste zich in zijn werkkamer. Hij was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Later in de middag zou hij een verklaring geven over zijn positie.

Hij vertrok toen een meerderheid van zijn partijgenoten zich leek neer te leggen bij de uitleg van minister Korthals (Justitie) om drie bedrijven die gefraudeerd hebben bij de aanleg van de Schipholtunnel na een schikking met het openbaar ministerie niet te vervolgen. Tussen de partijtop en Van Gijzel bestaat daarover al langer spanning. Vorige week nam fractievoorzitter Melkert het woordvoerderschap in deze affaire van hem over.

Eerder deze maand nam de Tweede Kamer een door Van Gijzel en zijn fractiegenoot Van Oven geïnitieerde motie aan, waarin Korthals werd opgedragen om de schikking ongedaan te maken. Van Gijzel kreeg toen volgens betrokkenen al te horen dat hij te hard van stapel liep tegen VVD-minister Korthals.

Hoewel Melkert naar buiten toe volhield dat in de bouwfraudeaffaire de onderste steen boven moest komen, kreeg Van Gijzel intern volgens betrokkenen het verwijt dat men ongelukkig was over de door hem gevoerde regie bij het indienen van de motie, die volgens Korthals om staatsrechtelijke redenen niet uitvoerbaar is.

CDA-woordvoerder Leers, die anderhalf jaar lang met Van Gijzel de affaire volgde, noemt de gang van zaken binnen de PvdA ,,zeer bedenkelijk. De PvdA moet helderheid geven over haar stellingname, die is nu volstrekt diffuus.''

brief korthals www.nrc.nlDe andere grote fracties zijn na lezing van Korthals' uitleg overtuigd dat het procedureel niet meer mogelijk is om de schikking die het openbaar ministerie met de bedrijven heeft gesloten, ongedaan te maken.

De PvdA accepteert de juridische uitleg van Korthals, maar betreurt dat gegeven wel. Volgens D66 heeft het openbaar ministerie ,,ernstig geblunderd en had de schikking, die voorkomen had moeten worden, voorgelegd moeten worden aan de minister''. Ook VVD-fractievoorzitter H. Dijkstal zegt het te betreuren dat deze zaak niet voor de rechter is gebracht, maar liet afgelopen weekeinde al weten dat hij geen voorstander is van interventie door de minister.

Van Gijzel liet eerder intern al doorschemeren dat het de vraag was of hij nog zitting zou kunnen nemen in een parlementaire onderzoekscommissie naar de praktijk bij aanbestedingsprocedures.