Schoonzonen van krijgsheer en koning

Wie zijn de Afghanen die in Bonn onderhandelen over de nabije toekomst van hun land? Een overzicht van de belangrijkste facties en hun vertegenwoordigers.

Onder leiding van de VN begon vanmorgen een conferentie waar vertegenwoordigers van Afghaanse bevolkingsgroepen proberen overeenstemming te krijgen over de vorming van een overgangsregering. Het is een bonte verzameling, van de schoonzoon van ex-koning Zahir Shah tot de schoonzoon van krijgsheer Hekmatyar.

noordelijke alliantie

De Noordelijke Alliantie vertegenwoordigt onder anderen etnische Tadzjieken, Oezbeken en Hazara's. De delegatie telt elf leden.

Yunus Qanuni (delegatieleider): Tadzjiek, minister van Binnenlandse Zaken in de regering van president Burhanuddin Rabbani. Trouwe bondgenoot van de vermoorde militaire leider van de alliantie, generaal Massood, belangrijk woordvoerder van de Alliantie.

Mir Wais: shi'itische Tadzjiek, zoon van de vroegere gouverneur van Herat, Ismail Khan die onlangs terugkeerde na de verdrijving van de Talibaan uit het westen van Afghanistan.

Mohammed Hashem Fahim: Oezbeek, vertegenwoordiger van generaal Abdul Rashid Dostum.

Abbas Karimi: Oezbeekse afgevaardigde.

Haji Abdul Qadir: Pathaanse gouverneur in Jalalabad (provincies Nangarhar, Laghman en Kunar). Week uit naar Pakistan toen de Taliban in 1996 opmarcheerden.

Mohammed Aref Noorzay: Pathaanse leider uit Kandahar.

Sayed Mustafa Kazemi: shi'itische moslim, Hazara

Aghai Nateqi: shi'itische moslim, Hazara.

Generaal Sayed Hussein Anwari: shi'itische moslim, militair woordvoerder van de Alliantie.

Amena Safi Afzali: Tadzjiekse vluchtelinge in Iran, de enige vrouw in de Alliantie-delegatie.

rome-groep

De monarchisten. De delegatie, bestaande uit elf leden, treedt op namens ex-koning Zahir Shah die in ballingschap in Rome verblijft en zelf niet aanwezig is in Bonn.

Abdul Sattar Sirat (delegatieleider): Pathaan, jarenlang adviseur van de ex-koning.

Mustapha Zahir: Pathaan, kleinzoon van de ex-koning.

Generaal Abdul Wali: Pathaan, schoonzoon van de ex-koning.

Sima Wali: vluchtelinge in de Verenigde Staten. Ze getuigde in het Amerikaanse Congres dat het conflict van de Talibaan met vrouwen ,,is geworteld in politieke opvattingen en ideologieën, en niet in de islam of de culturele normen''.

Rona Mansoori: Vluchtelinge in Duitsland, dochter van oud-premier Mohammed Yusuf.

Hedayat Amin Arsala: Pathaan, werkte bij de Wereldbank, was minister van Buitenlandse Zaken.

Azizullah Wasefi: Pathaan, parlementariër uit Kandahar en minister van Landbouw ten tijde van het bewind van koning Zahir Shah, adviseur van de ex-koning.

Mohammad Amin Farhang: Pathaan

Zalmai Rassul: Pathaan, privé-secretaris van de ex-koning

Mohammad Ishaq Nadiri: Pathaan

cyprus-groep

De Cyprus-groep bestaat uit Afghaanse vluchtelingen in de diaspora die bij hun vredesinitiatieven worden gesteund door Iran. De groep hield bijeenkomsten op Cyprus. De delegatie in Bonn telt drie leden.

Humayun Jareer (delegatieleider): Schoonzoon van krijgsheer en oud-premier Gulbuddin Hekmatyar die thans in Iran woont. Ten tijde van de oorlog tegen de sovjettroepen in Afghanistan ontving de islamitische strijdgroep van Hekmatyar de meeste steun van Pakistan en de Verenigde Staten. Hekmatyar, wiens positie is uitgehold door de opkomst van de Talibaan, heeft zich recentelijk fel uitgesproken tegen de Amerikaanse campagne in Afghanistan.

Mohammad Jalil Shams: vroegere onderminister van Buitenlandse Zaken

Azizullah Ludin: ex-functionaris van de Harakat-i-Inqilab-i-Islami, één van de grootste strijdgroepen van de mujahedeen, het toenmalige verzet tegen de Sovjet-Unie.

peshawar-groep

De Peshawar-groep bestaat uit Pathaanse vluchtelingen uit Afghanistan. Zij steunen de ex-koning. Pakistan steunt de initiatieven van deze groep. De delegatie telt drie leden.

Sayed Hamed Gailani: zoon van de Pathaanse leider in Pakistan, Pir Sayed Ahmed Gailani

Anwar-ul-Haq Ahadi: hoogleraar politieke wetenschappen, leider van de Afghaanse Milat-(Volks)partij.

Hafizullah Asif Mohseni: Zoon van de shi'itische leider in Kandahar, Sheikh Asif Mohseni.

    • Rob Schoof