Recessie in VS na tien jaar groei

De Verenigde Staten bevinden zich in een economische recessie. Sinds maart is een einde gekomen aan een periode van tien jaar ononderbroken economische groei, de langste dergelijke periode sinds anderhalve eeuw.

Dat zegt het `conjunctuur-comité' van het National Bureau of Economic Research (NBER), de groep onafhankelijke economen die met gezag omslagpunten vaststelt in de Amerikaanse economie. Volgens het in Cambridge, Massachusetts, gevestigde bureau hebben de aanslagen van 11 september er toe bijgedragen dat de al sterk afgekoelde economie in een recessie terechtkwam.

President Bush heeft de bekendmaking aangegrepen om opnieuw te pleiten voor aanneming van een economisch stimuleringsplan (ter waarde van 75 miljard dollar), dat nadruk legt op verdere verlaging van belastingen voor particulieren en bedrijven. De Democraten willen eerst de nieuwe werklozen tegemoetkomen en verwachten de bestedingen daarmee directer te bevorderen. Het pakket zit al ruim twee maanden vast in het Congres. Bush wil de wet graag vóór Kerstmis tekenen.

Witte Huis-woordvoerder Fleischer voerde de druk op het Congres op door te zeggen: ,,De Senaat moet tot daden overgaan zodat de economie zich kan herstellen. Bij gebrek aan actie loopt de Senaat het risico de recessie te verlengen.''

Het NBER weegt een groter aantal factoren dan alleen het bruto binnenlands product. Het heeft met name vastgesteld dat sinds maart vier factoren in de Amerikaanse economie een negatieve tendens vertoonden: de werkgelegenheid, de persoonlijk besteedbare inkomens, het verkoopvolume van handel en industrie en de reële industriële productie.

Zonder de aanvallen op 11 september zou de teruggang zo gering kunnen zijn geweest dat van een recessie geen sprake zou zijn, schrijft het NBER.

recessie: pagina 17