Minder WAO'ers door strengere keuring

Door strengere WAO-keuringen sinds 1998 wordt per jaar 700 miljoen gulden bespaard. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken berekend.

Tussen 1998 en 2001 is het aantal aanmeldingen voor de WAO met 60 procent gestegen van 110.000 naar 180.000 per jaar, aldus het ministerie. De afgelopen jaren zijn er elk jaar rond de 20.000 WAO'ers bijgekomen, waarmee de groei ten opzichte van het aantal aanvragen sterk is achtergebleven. Dit duidt volgens het ministerie op een aanscherping van de keuringen. Als dat volgens Sociale Zaken niet was gebeurd dan zou de WAO in 2001 700 miljoen gulden meer kosten dan nu het geval is.

Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) heeft kritiek op het gebruik van WAO-cijfers. De registratie door het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) en uitvoeringsinstellingen als Gak en Cadans laat sterk te wensen over. Daardoor bestaan er geen betrouwbare en eenduidige gegevens over de WAO-instroom, zo concludeert het CTSV in het vandaag gepubliceerde rapport De productie van de WAO-instroomcijfer. Zo zou er te snel worden geconcludeerd dat er strenger wordt gekeurd. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is er toch voldoende basis voor ,,uitspraken over trendmatige ontwikkelingen''.