Kamer wil illegale vissers aanpakken

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er strengere regels komen om de illegale visserij op de binnenwateren te lijf te gaan. De Kamer is teleurgesteld in het kleine aantal boetes dat tot dusver is opgelegd, zo bleek gisteren bij overleg over de visserij. Volgens staatssecretaris Faber (Visserij) zijn de regels al streng genoeg, maar is de handhaving moeilijk omdat stropers op heterdaad betrapt moeten worden. Een motie, ingediend door de PvdA'er Herreburgh, is volgens haar niet nodig omdat de daarin gevraagde strengere regels al jaren bestaan. Een verplichting om aan te tonen waar zoetwatervis gevangen is en door wie, heeft meer zin, meent de staatssecretaris. Obstakel daarbij is dat de horeca hieraan niet wil meewerken.