Irak gevaar voor wereld

[...] Gisteren heeft Bush Irak gevraagd het land te openen voor een onbelemmerde inspectie. En elk aangetroffen vermogen voor het trappen van rotzooi zou onmiddellijk vernietigd moeten worden. [...]

Waarom Irak, zullen critici in het Westen en in het Midden-Oosten vragen. Ze zullen in herinnering roepen dat nog zo'n twintig andere landen een soortgelijk vermogen hebben. Dat is waar, maar geen enkele ander land is zo gevaarlijk. [...] Tot dusver heeft alleen Irak gedreigd andere landen te vernietigen met massavernietigingswapens. Alleen de Iraakse regering heeft dit soort wapens echt gebruikt. [...]

Critici van de anti-terreurcampagne zullen mogelijk aanvoeren dat Saddam wel op zijn tellen zal passen na Afghanistan. Het enige antwoord hierop is dat zo'n terughoudendheid in het verleden nooit land duurde. In de Golfoorlog viel Saddam Israël aan met lange-afstandsraketten hoewel Israël geen deel uitmaakte van de coalitie tegen hem. [...] Israël sloeg niet terug. Maar dat had Saddam van tevoren niet kunnen weten. [...]

We weten dat Saddam óf een gokker is die bereid is een dergelijke vergelding te riskeren, óf een roekeloos leider die niet in staat is de gevolgen van zijn handelen in te schatten. In beide gevallen is hij een gevaar voor zijn eigen land en voor de wereld als geheel. Hij zal er niet voor terugdeinzen wat van zijn geproduceerd zenuwgas of enkele biologische wapens uit zijn arsenaal naar een terroristische groepering te sluizen. [...]

Opnieuw zullen tegenstanders van zelfverdediging opmerken dat Arabische landen zich zullen verzetten als Irak bij het conflict wordt betrokken. Zo'n stap is ongetwijfeld niet zonder risico's en niemand wil een oorlog, als deze kan worden voorkomen. Diplomatie kan een rol spelen om Saddam ervan te overtuigen dat hij zijn land voor vrije inspecties moet openen. Misschien kan de pil voor Saddam verguld worden door de opheffing van alle sancties. [...] Maar als binnen een bepaalde tijdsperiode blijkt dat diplomatie tot niets leidt, dan moet tot actie worden overgegaan.

De cruciale vraag [...] moet zijn: wat is de prijs van niet-ingrijpen? Geen van de intellectuelen die tot behoedzaamheid manen zijn door de burgers gekozen om hen tegen een aanval te beschermen. Staatsmannen zijn dit echter wel.

Walter Laqueur vandaag in The Wall Street Journal Europe

    • Walter Laqueur