ESF-gelden

Naar aanleiding van het artikel `Kamer over ESF-geld niet juist ingelicht' (NRC Handelsblad, 24 november, het volgende:

Het rammelende rapport van H. Koning dat over ESF-gelden verscheen, is niets anders dan een politiek rapport. En dat moest het ook worden van opdrachtgever Vermeend, en uiteraard van minister-president Kok. Een politieke reddingsoperatie voor Melkert. Uiteraard met de opdracht: `pleit Ad vrij'. Dat werd in feite ook reeds op voorhand bevestigd toen Vermeend kort voor het verschijnen van het rapport doodleuk voor de camera stond te verkondigen dat Melkert vrijuit ging. Vermeend stond als het ware gelijk maar even te `lekken', dat was toen duidelijk. Dat de heer Koning tot het moment van het onderzoek en het verschijnen van het rapport geacht werd integer en deskundig te zijn, daarover kon voor zover ik weet, geen misverstand bestaan. Maar vooral na lezing van het heldere artikel in deze krant van 24 november, heb ik twijfels gekregen jegens de heer Koning. Temeer, aangezien men van hem, vanwege zijn voormalig werk als opper-waakhond bij de Algemene Rekenkamer, anders had mogen verwachten. Het onderzoek en het rapport zullen de heer Koning best wat hebben opgeleverd, maar zelfs als zou het eervol onbetaald `liefde-werk' geweest zijn, dan heeft de heer Koning zich lelijk in de kaart laten kijken.

    • A. Swanenburg