De Vries: `Volgorde voordracht geheim'

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) heeft gemeenten er op gewezen dat zij burgemeesterskandidaten pas mogen informeren over hun plaats op de voordracht, nadat deze voorkeurslijst door de gemeenteraad openbaar is gemaakt.

Minister de Vries wil hiermee voorkomen dat kandidaten zich voortijdig terugtrekken als hun plaats op de ranglijst tegenvalt. Dat gebeurde onlangs in Wijchen.

Volgens nieuwe regels moeten gemeenten, zonder tussenkomst van de commissaris der koningin, bij het ministerie twee kandidaten voor een burgemeesterspost voordragen. Wijchen schoof slechts één kandidaat, burgemeester G. Noordewier uit Oostburg, naar voren omdat kandidaat nummer twee zich op het laatste moment terugtrok. Deze deed dat nadat hij van de vertrouwenscommissie had gehoord dat hij niet als eerste op de lijst stond.

Kandidaten die zeer waarschijnlijk niet benoemd worden, zitten volgens de gemeente niet te wachten op bekendmaking van hun naam. De gemeente betwist dat zij zich niet aan de regels heeft gehouden.

In de eerste circulaire, waarin de nieuwe wet wordt uitgelegd, staat niets over het moment waarop kandidaten van hun plaats op de voordracht op de hoogte worden gebracht. Minister De Vries heeft nu in een nieuwe circulaire die verstuurd is naar alle gemeenten, expliciet opgenomen dat dit pas mag nadat de aanbeveling van de raad openbaar is gemaakt. De Vries, die zich niet gebonden achtte aan de enkelvoudige voordracht van Wijchen, heeft wel G. Noordewier tot burgemeester van Wijchen benoemd.

Ook in Schagen zijn er problemen rond de burgemeestersbenoeming. De gemeente heeft een aanbeveling met twee kandidaten naar het ministerie gestuurd maar op verzoek van kandidaat nummer twee, alleen de naam van de nummer één bekendgemaakt.

Het Tweede-Kamerlid A.J. Te Veldhuis (VVD) vindt dat de minister de problemen over zichzelf heeft afgeroepen. De circulaire over burgemeestersbenoemingen is volgens hem ,,op het randje van de grondwet''. In een overleg in de Tweede Kamer pleit hij er morgen voor om de circulaire nog meer aan te passen. Bijvoorbeeld de bepaling dat de minister bij de benoeming van een burgemeester in beginsel de aanbeveling van de raad volgt, is Te Veldhuis een doorn in het oog. ,,De minister degradeert zich tot stempelmachine van de gemeenteraad.'' De VVD vindt dat het aanstellen van burgemeesters een zaak is van de kroon.