Banken verdienen goed aan KPN-emissie

Bent u op zoek naar vrolijke gezichten in de City? Ga dan maar eens kijken bij de leden van het garantiesyndicaat van de KPN-emissie van 5 miljard euro. Deutsche Bank en ABN Amro, de twee leidende banken, verdienen ieder 30 tot 35 miljoen euro aan de emissie. De andere zes leden van de groep houden er ieder 10 tot 15 miljoen euro aan over, waardoor het totaal op 140 miljoen euro komt.

Oppervlakkig gezien is er niets vreemds aan het niveau van de vergoedingen. Ook al is 140 miljoen euro in absolute zin veel geld, het is maar 2,8 procent van het emissiebedrag. En je moet wel bedenken dat het Nederlandse telecomconcern KPN ernstig in het nauw zat. Het concern is erin geslaagd op basis van een marktwaarde van 7 miljard euro een bedrag van 5 miljard euro binnen te halen. Nog maar een paar maanden geleden leek een bankroet nabij.

Tot zover lijkt er niets aan de hand. Maar probeer eens onder de oppervlakte te kijken. Om te beginnen bedraagt het risico van het garantiesyndicaat slechts 3,2 miljard euro. De rest van het bedrag wordt gewaarborgd door de Nederlandse regering. Zowel Deutsche als ABN Amro hebben 500 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hun feitelijke vergoeding komt dus op 6,4 procent van dat bedrag.

Bedenk ook dat het door de banken bijgedragen geld gebruikt wordt om de schulden van KPN af te betalen. En wie zijn de grootste schuldeisers? Juist, de banken van het garantiesyndicaat. Een hoop geld zal direct weer bij hen terechtkomen.

Tenslotte is er het feit dat de banken zich verplicht hebben de aandelen te kopen tegen een korting van 54 procent ten opzichte van de koers van vóór de bekendmaking van de emissie. Normaal gesproken zijn de vergoedingen niet zo hoog bij dergelijke emissies met grote kortingen. De laatste in die categorie, van British Telecom, werd zelfs helemaal niet gewaarborgd. En bij de emissie van 1,5 miljard pond sterling van Pearson vorig jaar, toen ook sprake was van een forse korting, bedroeg de vergoeding voor het garantiesyndicaat slechts 0,5 procent.

Bij KPN waren de risico's uiteraard veel groter. De aandelenkoers is als een jojo op en neer gegaan. De wispelturigheid van de koers was twee maal zo hoog als bij andere grote Europese telecomconcerns, dus het was moedig van de banken dat ze hun nek wilden uitsteken.

Maar de koers van KPN is nu gestabiliseerd en sloot vorige week slechts 2,5 procent beneden het niveau van vóór de bekendmaking van de emissie. Dat ligt meer dan twee maal boven het punt waarop de banken verplicht zijn over de brug te komen. Het is natuurlijk mogelijk dat de koers in de twee weken voor de sluiting van de emissie alsnog instort. Maar het lijkt erop dat de banken weinig hoeven doen voor hun geld.

    • Hugo Dixon