Amsterdamse politie pakt 63 jongeren op

Vandaag heeft de politie 28 jongeren – voornamelijk scholieren – aangehouden in verband met fraude met bankpassen. Gisteren werden in dezelfde zaak al 35 jongeren door de politie aangehouden.

Volgens de politie zijn het afgelopen jaar op schoolpleinen en in disco's jongeren geronseld om hun bankrekening, bankpas en pincode tijdelijk ter beschikking te stellen aan fraudeurs.

De jongeren krijgen een vergoeding van enkele honderden guldens voor het tijdelijk afstaan van hun bankrekening. Op de bankrekening wordt vervolgens een bedrag gestort dat van fraude afkomstig is. De rekening wordt leeggehaald en de fraudeurs maken vervolgens weer gebruik van een ander slachtoffer zonder dat de fraude te traceren valt. Het Landelijk Bureau Fraude meldt dat in 2001 vermoedelijk 121 jonge Amsterdammers betrokken zijn geweest bij 191 fraudezaken. De politie kondigt aan dat nog tientallen aanhoudingen zullen volgen.

De politieleiding heeft de Financieel Economisch Recherche opdracht gegeven deze zaak op zich te nemen. In het verleden zijn reeds onderzoeken gedaan naar bancaire fraudes. Deze onderzoeken hadden een goed resultaat gezien het aantal verdachten en opgeloste zaken. Omdat de voedingsbodem voor deze vorm van oplichting bleef bestaan, de groep van `naïeve' scholieren, kon de pinpasfraude blijven bestaan. Met de huidige aanpak, gericht op scholieren en op voorlichting aan scholen, hoopt de politie een beter effect op de lange termijn te bereiken. Politiemensen zullen op Amsterdamse scholen komend jaar preventielessen geven en er worden speciale preventieposters aan scholen beschikbaar gesteld.

Volgens de politie hebben de jongeren geen idee wat de gevolgen zijn van hun handelen. De jongeren wordt valsheid in geschrifte, oplichting en heling ten laste gelegd. Heling, omdat het geld dat zij van de ronselaars krijgen van oplichting afkomstig is. Verder zal volgens de politie, de benadeelde bank de schade vorderen op de betrokken jongere. Hij of zij komt vervolgens in een systeem van de bank te staan waardoor het moeilijk, zoniet onmogelijk wordt later nog een rekening te openen.

De straffen die de jongeren riskeren variëren, afhankelijk van hun antecedenten en de hoogte van het genoten voordeel. Omdat het om minderjarigen gaat, zal het jeugdrecht van toepassing zijn. Volgens het openbaar ministerie moet dan worden gedacht aan leer- of taakstraffen, geldboetes en slechts in het uiterste geval aan jeugddetentie.