Zeespiegel

Welk percentage van Nederland ligt beneden de zeespiegel? Een eenvoudige vraag, waarop het kennelijk niet eenvoudig is het goede antwoord te vinden.

Meestal zijn de vermelde percentages te hoog, zoals bij het kaartje op pagina 29 in het overigens boeiende Profiel over De Kust (NRC Handelsblad, 15 november). Daar staat dat ,,eenderde van Nederland onder zeeniveau'' ligt.

In een boekje dat bij watermusea en -tentoonstellingen in verschillende talen te koop is, staat dat het om de helft van Nederland gaat. Buitenlandse schoolboeken voor het vak aardrijkskunde maken het vaak nog bonter, met percentages van 60 à 75 tot zelfs 100.

Toen een aantal jaren geleden het CBS om het definitieve antwoord werd gevraagd, bleek het ook daar heel wat voeten in de aarde te hebben voordat het verlossende woord kon worden gesproken. Dat bleek neer te komen op 23,9 procent van de landoppervlakte.

Toch zijn de onjuiste gegevens wel te begrijpen. Gaat men immers uit van al het land dat zonder de bescherming van dijken en duinen en gemalen regelmatig onder water zou lopen, dan kom je al gauw boven de 50 procent. Maar dat is niet allemaal land dat werkelijk beneden de zeespiegel (NAP) ligt. Veel polderland ligt immers tussen 0 en +1 à 2 meter, en langs de rivieren vinden we nog wel hoger gelegen polderland. De meeste polders die echt beneden NAP liggen bevinden zich vooral in Noord- en Zuid-Holland (de droogmakerijen en hun naaste omgeving) en uiteraard in Flevoland, in het zuiden van Groningen en Friesland, de Kop van Overijssel en Zeeland, samen een kleine 8000 km².

    • H. Meijer