Woordvoering Melkert over bouw `tijdelijk'

Het woordvoerderschap van PvdA-fractievoorzitter A. Melkert in het debat over bouwfraude is van tijdelijke aard. Hij zal alleen het woord voeren in het debat over de motie waarin het kabinet de opdracht krijgt om een beroepsprocedure aan te spannen tegen de beslissing van het openbaar ministerie om de drie bouwbedrijven niet te vervolgen. De bedrijven zijn betrokken bij fraude rond de bouw van de Schipholtunnel.

Volgens de woordvoerster van Melkert zal daarna de officiële woordvoerder, R. van Gijzel weer het woord voeren, Melkert heeft volgens haar alleen de politieke component in het debat naar zich toe getrokken. Van Gijzel zelf houdt zich op de vlakte over zijn toekomstige rol in de bouwfraude-affaire. Hij beraadt zich op zijn positie tot een gesprek, morgen met de voltallige PvdA-fractie over het onderwerp.

Van Gijzel kreeg donderdag van Melkert te horen dat hem het woordvoerderschap in de bouwaffaire voorlopig ontnomen is, gezien de politieke lading door een door de PvdA zelf ingediende motie die minister Korthals van justitie naar verwachting niet zal uitvoeren.

De VVD heeft de PvdA inmiddels gewaarschuwd om het besluit van het openbaar ministerie inzake de Schipholaffaire te laten rusten.Volgens Dijkstal gebeurt

het alleen in ,,dictatoriale landen dat de minister ingrijpt in individuele strafzaken. Melkert toonde zich verbaasd. Hij vindt dat Dijkstal de bouwaffaire terugbrengt tot een Haagse kwestie en niet meer praat over fraude met miljarden aan belastinggeld.

Inmiddels melden Kamerleden die het woord voeren over de bouwfraude dat zij overstelpt worden met nieuwe gegevens over het ontduiken van regels door bouwbedrijven bij aanbestedingsprocedures. De Tweede Kamer heeft inmiddels een onderzoekscommissie geformeerd die de bouwaffaire gaat onderzoeken. Volgens CDA-woordvoerder Leers, die zich al anderhalf jaar lang samen met Van Gijzel bezig houdt met mogelijke grootschalige fraude in de bouwwereld, is sommige binnengekomen informatie strafrechtelijk relevant en zijn die gegevens doorgespeeld naar het openbaar ministerie. Ook het schaduwdossier van oud-directeur Bos van het bouwbedrijf Koop Tjuchem lijkt volgens Leers inmiddels zijn vruchten af te werpen. Zowel Schiphol als de NS zeggen met die informatie meer structuur te kunnen ontdekken in de gang van zaken van de afgelopen jaren.