Pim Fortuyn lijsttrekker van LN

De nieuwe partij Leefbaar Nederland heeft gisteren op een congres in Hilversum de publicist en ex-hoogleraar Pim Fortuyn (52) aangewezen als haar lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen van volgend jaar.

Fortuyn kreeg 394 van de 455 uitgebrachte stemmen op het congres. Fortuyn nam onder stormachtige toejuichingen de benoeming aan met een rede waarin hij de vroegere VVD-leider Wiegel citerend zei ,,het land aan de mensen in het land te willen teruggeven''. Fortuyn liet weten links noch rechts te zijn, en meer openheid in de politiek te bepleiten.

Een aantal voornamelijk links-georiënteerde Leefbaar Nederland-leden heeft naar aanleiding van Fortuyns uitverkiezing de partij vaarwel gezegd. Fortuyn liet in zijn toespraak weten Leefbaar Nederland liever niet als een partij, maar als een beweging te willen zien, omdat partijen de neiging zouden hebben tussen kiezer en verkozene te gaan staan.

Fortuyn ging in zijn congresspeech niet in op de politieke actualiteit, maar beperkte zich tot het formuleren van algemene uitgangspunten, zoals zijn afkeer van ,,het subsidiesocialisme'' en de wens tot kleinschaliger verbanden in onderwijs, zorg en veiligheid. De politieagent moet zich weer ,,als gezagsdrager'' gaan gedragen, aldus Fortuyn, en de overheid ,,moet ophouden de verpleegster en de dokter te vertellen hoe zij de mensen beter moeten maken''.

Fortuyn is niet van plan om, voor hij in de Kamer gekozen is, afstand te doen van zijn commissariaten en adviseurschappen, verklaarde hij tegenover de pers. Leefbaar Nederland-voorzitter Jan Nagel eiste nu al van de NOS, dat deze toezegt dat Fortuyn volgend jaar mag meedoen aan het grote lijsttrekkersdebat op televisie. Zowel Nagel als Fortuyn uitte scherpe kritiek op de media als een `Siamese tweeling' met de politiek.

hoofdartikel pagina 7