OM: fabriek Geleen onveilig

Het openbaar ministerie en de inspectie milieuhygiëne van het ministerie van VROM betwijfelen of twee blauwzuurfabrieken nabij de woonwijk Lindenheuvel in Geleen veilig zijn.

Ook burgemeester W. Dijkstra van de gemeente Sittard-Geleen zegt geen garanties te hebben dat de zogenoemde ACN-fabrieken, waarin afgelopen jaren lekken zijn ontdekt, veilig zijn.

Dat blijkt uit een gisteravond uitgezonden reportage van de actualiteitenrubriek Netwerk, en uit documenten die deze krant in bezit heeft. OM en inspectie hebben afgelopen maanden aangedrongen op stillegging van de twee dertig jaar oude fabrieken. Dat gebeurt niet, omdat de provincie Limburg, die wettelijk toezicht houdt op de veiligheid, de installaties veilig acht. In de fabrieken wordt 24 uur per dag het giftige blauwzuur gemaakt als grondstof voor kunststoffen. Justitie begon oktober 1999 een strafrechtelijk onderzoek na het vrijkomen van een wolk blauwzuurgas.

Al ruim een jaar bestaat onenigheid tussen het openbaar ministerie en de provincie. Het OM trekt op basis van adviezen van deskundigen de veiligheid van de fabrieken in twijfel. In april van dit jaar stonden het OM en de provincie recht tegenover elkaar toen de provincie de fabrieken na een onderhoudsstop liet opstarten.

Verantwoordelijk officier van justitie W. van de Ven schreef op

13 april aan het college van procureurs-generaal: ,,Nochtans ben ik van oordeel dat het opnieuw opstarten van de fabriek onder de huidige omstandigheden een te groot risico inhoudt voor de veiligheid van personeel en omwonenden.'' Het OM baseert zijn twijfel op de conclusie van het Amerikaanse bedrijf CC Technologies dat er kans is op lekken en breuken in de leidingen. Ook de inspectie milieuhygiëne vindt dat zulk risico voor de provincie ,,niet aanvaardbaar'' zou moeten zijn.

Na advies van TNO stemde de provincie in april van dit jaar in met de herstart. Een ongeluk in de fabrieken, op 300 meter van Lindenheuvel, kan een ramp veroorzaken waardoor in een gebied tot 1.200 meter rond de fabrieken dodelijke slachtoffers vallen, aldus het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding.