Kerken voor zegenen van homohuwelijk

De synode van de Samen-op-Wegkerken heeft afgesproken dat ook huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen in de kerk gezegend kunnen worden. Zaterdag kwam de synode van de Gereformeerde, Lutherse en Hervormde kerken in Lunteren bijeen.

De synode is bezig een kerkorde op te stellen, een soort grondwet waaraan de gefuseerde kerken zich zullen verplichten. Dit weekeinde kwam alliantie 5 aan de orde, het artikel dat gaat over over erediensten en kerkdiensten.

Naast een artikel over huwelijken tussen man en vrouw is er nu ook een artikel opgenomen over `alternatieve levensverbintenissen'. De omschrijving van het huwelijk als ,,een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht'' kan nu ook opgaan voor huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht.

De synode bewaart de term `inzegenen' voor het huwelijk tussen man en vrouw, voor homohuwelijken wordt het bijbelse woord `zegenen' gebruikt.

Volgens woordvoerder Klaas van der Kamp van de Samen-op-Wegkerken kunnen de plaatselijke kerkenraden zelf beslissen of ze willen overgaan tot zegening van homohuwelijken. Dat moet in overleg met de gemeenteleden gebeuren.

De volledige kerkorde is nu zo goed als afgerond en zal vermoedelijk in 2005 ,,kracht van wet'' krijgen.