Karel van Mander prijs uitgereikt

Tijdens het Nationaal Kunsthistorisch Congres van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici, afgelopen zaterdag in Dordrecht, is de driejaarlijkse Karel van Mander prijs voor een bijzonder waardevolle pubicatie uitgereikt aan Gerard van Wezel voor zijn studie over het paleis van Hendrik III, graaf van Nassau in Breda.

De Jan van Gelder prijs, een jaarlijkse onderscheiding voor een publicatie van een kunsthistoricus jonger dan 35 jaar, ging over de periode 1996-2001 naar drie publicisten: Sven Lütticken kreeg de prijs voor een reeks artikelen in het Belgische kunsttijdschrift De Witte Raaf; Justin Kroesen voor zijn studie The Sepulchrum Domini Through the Ages en Bram de Klerck, medewerker van deze krant, voor The Brothers Campi; Images and Devotion. Religious Painting in Sixteenth-Century Lombardy, een vertaling van zijn dissertatie uit 1997.

Aan de prijzen zijn geldbedragen verbonden van respectievelijk 2000 en 1000 gulden, en een plastiek naar ontwerp van kunsthistoricus en beeldend kunstenaar Carel Blotkamp met de beeltenissen van de kunsthistorische voormannen Karel van Mander en Jan van Gelder.