Gorbatsjov sticht een partij voor socialisten

Rusland heeft er een sociaal-democratische partij bij en Michail Gorbatsjov terug.

Zaterdag hebben verschillende sociaal-democratische groepjes zich onder leiding van de laatste sovjetpresident verenigd in één partij. Net als in West-Europa willen ze met een `roos in de vuist' een `derde weg' tussen oud-links en neo-liberalen zien te vinden en zo de machtige communistische partij in de wielen rijden.

Dat is volgens Gorbatsjov niets minder dan een ,,missie''. Hij heeft gelijk. De afgelopen tien jaar hebben de sociaal-democraten in Rusland vooral elkaar bestreden en allemaal hun eigen kleine partijtjes in leven gehouden. Ook de rijke westerse zusterpartijen, zoals de Ebertstichting van de Duitse SPD, hebben de versplintering niet kunnen voorkomen.

De voormalige communistische partijchef ziet niet tegen de missie op. ,,Ik ben gewend aan het begin van een grote zaak te staan'', zei Gorbatsjov voorzichtig lachend tijdens het oprichtingscongres. De dagelijkse verantwoordelijkheid berust overigens niet bij hem, maar bij gouverneur Konstantin Titov van het district Samara.

De bijeenkomst in het Businesscentrum van Moskou, waar ongeveer 800 gedelegeerden uit heel Rusland zich hadden verzameld, was ook anderszins een oefening in nostalgie. Achter de presidiumtafel zaten meer prominenten uit de laatste fase van de perestrojka (herstructuring). Links van Gorbatsjov zat Aleksandr Jakovlev, al bijna twintig jaar vertrouweling van de partijleider en de `intellectuele architect' van perestrojka en glasnost (openheid). Aan zijn rechterzijde zat Gavril Popov, de eerste gekozen burgemeester van Moskou die als leider van de zogeheten Interregionale Groep in het sovjetparlement een belangrijke rol speelde bij de ontmanteling van de Sovjet-Unie, die Gorbatsjov juist wilde redden.