Gerard Reve

Het Reve-profiel van 22 november opent met een overzicht van invloeden op en van Gerard Reve en vermeldt bij de bijbel dat Reve brieven van Paulus zou hebben vertaald. Dit is niet correct.

Gerard Reve heeft wel in de jaren zestig vertaaladviezen gegeven betreffende de Paulusbrieven aan de Nijmeegse nieuwtestamenticus professor Willem Grossouw. De brieven van Reve aan Grossouw waarin hij ingaat op vertaalkwesties en ook zijn visie op Paulus geeft zijn opgenomen in Brieven aan geschoolde arbeiders, Utrecht, 1985.

    • Rien Vissers