Embryo van mens gekloond

Het Amerikaanse bedrijf Advanced Cell Technology (ACT) heeft bekendgemaakt dat het menselijke embryo's heeft gekloond. Uit de gekloonde embryo's wil het bedrijf in de nabije toekomst stamcellen winnen, waarmee mogelijk ziektes als diabetes en Parkinson kunnen worden genezen. De onderzoekers van ACT, onder leiding van wetenschappelijk directeur Jose Cibelli, publiceren hun onderzoek vandaag in het tijdschrift The Journal of Regenerative Medicine.

Het nieuws heeft in de VS een storm van protest gewekt. President Bush heeft aangekondigd zo snel mogelijk met een verbod op het klonen van mensen te komen. Reproductief klonen van mensen (waarbij klonen inderdaad als kinderen ter wereld komen) is al verboden, maar therapeutisch klonen (met als doel stamcellen te oogsten) is nu nog toegestaan, mits het onderzoek niet met overheidssteun wordt uitgevoerd.

Cibelli en zijn medewerkers ontdeden de eicellen van hun kern en injecteerden een celkern van een huidcel in de lege huls. Zo ontstonden mensenklonen die zich als een normaal embryo deelden. De embryo's groeiden tot het zescellige stadium, nog te klein om stamcellen te isoleren (dat kan pas bij embryo's van meer dan honderd cellen).

Embryonale stamcellen zijn een potentieel nieuwe bron van lichaamscellen. Onder invloed van specifieke stoffen ontwikkelen zij zich tot ieder gewenst celtype. De hoop is dat met deze technologie bijvoorbeeld mensen met suikerziekte nieuwe insulineproducerende cellen kunnen krijgen. Embryonale stamcellen die via klonen uit de cel van een patiënt zijn gemaakt, hebben als voordeel dat zij vrijwel dezelfde celkenmerken hebben als de patiënt. Daardoor geven zij minder problemen met afstoting.

Zuid-Koreaanse wetenschappers claimden in 1998 al de primeur van het klonen van mensen. Maar veel wetenschappers geloven die bewering niet.

ACT benadrukt dat het onderzoek niet dient om de gekloonde embryo's tot kinderen te laten uitgroeien, aldus het bedrijf.

dossier genetische

manipulatie www.nrc.nl