Voetbalbond schiet kliniek sportgeneeskunde te hulp

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) wordt vrijwel zeker de vierde partner, die een bijdrage levert aan de instandhouding van de afdeling topsportgeneeskunde in het Utrechts Medisch Centrum (UMC). De voetbalbond neemt de plaats in van het gespecialiseerde voedingsbedrijf Numico, waarmee de onderhandelingen zijn stukgelopen.

De kliniek topsportgeneeskunde, waarover sportarts Peter Vergouwen de leiding heeft, zou aanvankelijk per 1 januari 2002 worden gesloten als gevolg van een bezuinigingsoperatie bij het UMC. Dat leidde tot grote weerstand en onvrede onder met name de sporters, die van de voorziening gebruik maken. Onder aanvoering van tennisser Richard Krajicek en oud-volleyballer Peter Blangé, in zijn rol als voorzitter van de atletencommissie van de sportkoepel NOC*NSF, werd afgelopen zomer een handtekeningenactie voor behoud van de afdeling gehouden.

NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondernamen vervolgens actie, omdat geen van beide gebaat is bij ontmanteling van een academisch ingerichte medische instelling voor topsporters. De sportkoepel investeert miljoenen guldens in topsport. Hoogwaardige medische expertise is daarbij onmisbaar. VWS wil de aan de afdeling verbonden leerstoel sportgeneeskunde graag handhaven en streeft bovendien naar drie Centre's of Excellence in Nederland. Daarvan zou `Utrecht' er één moeten worden.

Na moeizaam overleg kwamen NOC*NSF, VWS en UMC in september overeen om elk op jaarbasis, voor een periode van drie jaar, 300.000 gulden beschikbaar te stellen voor het behoud van Topsportgeneeskunde. Om ook hoogwaardig onderzoek aan de afdeling te kunnen koppelen, is echter jaarlijks minimaal één miljoen gulden nodig. Daarvoor zou een vierde partner worden gezocht, die aanvankelijk werd gevonden in Numico.

Het voedingsbedrijf was vooral geïnteresseerd in het geneeskundig onderzoek in relatie tot eigen productontwikkeling van voeding en voedingssupplementen voor topsporters. Numico kwam met het voorstel om het onderzoek onder te brengen in een onafhankelijke stichting, maar dat stuitte op bezwaren van NOC*NSF. Bovendien vond de sportkoepel, dat het bedrijf niet kon voldoen aan de hoge eisen die aan de behandeling van topatleten gesteld worden. Voor Numico was dat reden om zich terug te trekken. Woordvoerster Elvira Luykx: ,,Met die stichting wilden we commerciële beïnvloeding voorkomen. Maar als van de partners daar niet achter staat, houdt het voor ons op.''

Namens NOC*NSF wil directeur topsport, Marcel Sturkenboom, niet ingaan op de redenen van afwijzing. ,,Maar ik vind een lijn Papendal, Zeist, Utrecht een sterke.''

Op het spoor gezet door NOC*NSF bleek de KNVB vervolgens zeer geïnteresseerd in participatie. De voetbalbond beschikt over een hoogwaardig medische afdeling voor revalidatie, maar heeft complementair grote behoefte aan een diagnostisch ziekenhuis. Het UMC voldoet aan die kwaliteitseis en ligt bovendien in de buurt van het KNVB Sportcentrum in Zeist. En essentieel: de voetbalbond is bereid om op jaarbasis 150.000 gulden bij te dragen.

René Benneker, de interim-manager van het Sportmedisch Centrum die namens de KNVB bij het overleg is betrokken, ziet grote voordelen in samenwerking. ,,Wij zijn een behandelcentrum en zijn sterk gebaat bij diagnostiek en onderzoek. Als wij dan gebruik kunnen maken van de faciliteiten in een academisch ziekenhuis versterkt dat onze positie. Bovendien zorgen wij ervoor dat Vergouwens patiëntenbestand wordt aangevuld met voetballers.''

De onderhandelaars zijn inmiddels toe aan het vijfde bedrijfsplan. Het lijkt erop dat over deze versie ditmaal consensus bestaat. NOC*NSF, het ministerie van VWS en de KNVB kunnen ermee instemmen. Het wachten is op de goedkeuring van de Raad van Bestuur van het UMC, die woensdag bijeen komt.

Als alle vier partijen akkoord zijn en de afdeling Topsportgeneeskunde definitief wordt gered, is het de vraag of Vergouwen bij het UMC blijft. De sportarts vindt dat hij (te) lang in onzekerheid is gehouden en heeft intussen een viertal andere aanbiedingen gekregen, waaronder één van Numico. Nadat de Raad van Bestuur van het UMC woensdag heeft gesproken, neemt Vergouwen zijn beslissing. Eerder verklaarde hij in Nederland te willen blijven, ondanks een aanbieding uit Engeland.

    • Henk Stouwdam