Vlaamse premier: prijs Reve niet in parlement

Minister-president Patrick Dewael van de Vlaamse regioregering sluit niet uit dat hij in de toekomst de Prijs der Nederlandse Letteren zelf zal uitreiken. Hij voelt er echter niets voor alsnog een prijsuitreiking voor Gerard Reve te organiseren in het Vlaams Parlement, zoals het liberale parlementslid André Denys had voorgesteld.

Over de uitreiking van de prijs ontstond afgelopen weken grote commotie, omdat die op last van Vlaams minister Anciaux niet door de Belgische koning Albert mocht plaatsvinden omdat Reves vriend Joop Schafthuizen in België van een zedendelict met een minderjarige wordt verdacht.

Dewael zei vrijdag achter het besluit van Anciaux te staan en ook niet meer terug te willen komen op de kwestie-Reve, omdat die te veel emoties heeft losgemaakt. Bij toekomstige uitreikingen ziet hij echter ,,een rol weggelegd voor mijzelf als hoofd van de uitvoerende macht in Vlaanderen''.

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt om de drie jaar toegekend door de Taalunie tussen Nederland en Vlaanderen en afwisselend door het Nederlandse en het Belgische staatshoofd uitgereikt.