Schröder wil Kok toch naar Europa halen

De Duitse kanselier Schröder wil dat premier Kok toch voorzitter wordt van de adviesgroep die een nieuwe ronde van onderhandelingen over hervormingen in de Europese Unie gaat voorbereiden.

Dit is gisteren door diplomatieke bronnen in Brussel gezegd. Kok liet eind september, op bezoek in Brussel, weten dat hij bedankt voor de functie omdat hij er geen tijd voor heeft. Hij wil zijn periode uitzitten, tot en met de formatie na de Tweede-Kamerverkiezingen in mei volgend jaar. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is dat nog steeds de reden waarom Kok niet beschikbaar is voor de functie. De premier kon wegens ziekte niet zelf reageren.

De adviesgroep (`conventie'), bestaande uit parlementariërs plus vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten alsmede van de Europese Commissie, moet in de eerste helft van komend jaar beginnen. Volgens diplomaten in Brussel stelt het werk in de eerste maanden niet veel voor en zou Kok het naast zijn aflopende premierschap op zich kunnen nemen. Over drie weken zouden de regeringsleiders van de EU-landen op hun top in Laken (Brussel) de voorzitter aan willen wijzen. De conventie moet in 2004 concrete voorstellen opleveren voor hervorming van het EU-bestuur. Die moeten dan tijdens slotonderhandelingen tussen de regeringsleiders uitmonden in een nieuw EU-verdrag.

Kok gold als favoriet voor het voorzitterschap van de conventie. Als een van de langst dienende premiers in de Unie zou hij draagvlak kunnen scheppen voor verdere veranderingen in de EU. Ook de namen van de vroegere Italiaanse premier Giuliano Amato, de Belgische ex-premier Jean-Luc Dehaene en de voormalige Finse president Martti Ahtisaari circuleren als mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap van d econventie. De kansen van de Franse oud-president Giscard d'Estaing, die gisteren zei de steun van de huidige Franse president Jacques Chirac te hebben, worden gezien diens leeftijd minder hoog aangeslagen.

Chirac en Schröder spraken elkaar gisteren in Nantes tijdens een reguliere Frans-Duitse top, die tegenwoordig vier keer per jaar wordt gehouden. Ze zeiden na afloop dat ze vastbesloten zijn de Europese samenwerking een nieuwe impuls te geven, in het bijzonder door uitbreiding van de Europese Unie met landen in Midden- en Oost-Europa in de komende drie jaar. ,,Wij zijn het eens over de uitbreiding. Het tempo is ambitieus, maar we willen er aan vasthouden'', aldus Schröder.

De twee leiders zeiden verder te streven naar de opstelling van een Europese grondwet, op basis van het vorig jaar aanvaarde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Groot-Brittannië moet daar overigens niets van hebben.