`Schooldirecteur kan zonder lesbevoegdheid'

Mensen die geen lesbevoegdheid hebben, moeten toch directeur van een basisschool kunnen worden. Dat vindt minister Hermans (Onderwijs). Hij werkt aan een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken. Omdat de invoering daarvan lang gaat duren, wil Hermans de regels nu alvast verruimen voor mensen die een directeursfunctie hebben vervuld bij gemeente, provincie of rijk. Later moeten ook managers uit het bedrijfsleven schooldirecteur kunnen worden.

Hermans reageert hiermee op een onderzoek van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) naar het tekort aan directeuren in het onderwijs. Daaruit blijkt dat één op de zeven scholen in het basis- en speciaal onderwijs in het schooljaar 2000-2001 een nieuwe directeur zocht. Het aantal vacatures is daarmee sinds 1999 verdubbeld. Voor ruim 80 procent van de banen kon niet op tijd iemand worden aangenomen. Ook leraren zijn steeds moeilijker te vinden. Begin dit schooljaar stond nog 22 procent van de vacatures open.

De AVS is blij met het voorstel van Hermans om de regels voor zogenoemde zij-instromers te verruimen, maar vindt wel dat de kandidaten een cursus `basisonderwijs' moeten volgen.