Schaf democratie af

Woensdag heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over verdere uitkleding van de democratie. De ratificatie van een nieuw Europees verdrag concentreert de beslissingsmacht verder in de handen van Europese ministerraden, zonder dat daar machtsuitbreiding tegenover staat voor het rechtstreeks gekozen Europese Parlement. De belastingbetaler dokt voor landbouwsubsidie, maar heeft daar als kiezer niets over te zeggen. In dit nieuwe bureaucratische breiwerkje zal de Nederlandse premier zelfs al niet meer bij het after dinner van de grote landen mogen aanzitten, want hij heeft nauwelijks nog veto-recht. Op deze zwakke democratische basis vlucht de EU vooruit naar tien leden extra.

De politici die dit soort verdragen zonder veel omhaal ratificeren zullen weer verbaasd staan als hun eigen wetten en besluiten vernietigd worden wegens strijd met hogere Europese regels waar ze geen weet van hadden. Het Nederlandse parlement gedraagt zich soeverein, maar wordt een provinciehuis.

    • Maarten Huygen