SANDWICH VAN STAAL EN SCHUIM IS LICHTER EN VEEL STOOTVASTER

Een soort sandwich van twee stalen platen met daartussen een centimeters dikke schuimlaag van poly-urethaan (PUR) levert een veelbelovend materiaal op voor toepassing in grote stalen constructiedelen van bruggen en schepen. Die worden daardoor lichter en zijn toch veel beter bestand tegen vervorming: bij een directe botsing zullen ze bovendien veel minder snel openscheuren, wat met name belangrijk is voor tankers. Tenslotte dempt het schuim de invloed van omgevingstrillingen waardoor de lassen van de constructie minder vermoeidheids-verschijnselen vertonen.

De uitvinder van dit Sandwich Plaat Systeem of SPS is Stephen Kennedy, een materiaalkundige van Carleton University in Ottawa. Voor de verdere ontwikkeling richtte hij het bedrijf Intelligent Engineering op, dat daar samen met een dochteronderneming van BASF zeven jaar aan heeft gewerkt.

Stalen constructiedelen staan meestal bloot aan grote mechanische spanning. Om hun stijfheid te vergroten en dus vervorming zoveel mogelijk tegen te gaan, worden ze versterkt door er in de lengterichting dunne stalen ribben op te lassen. Dat is niet alleen een arbeidsintensief karwei, maar de ribben maken de constructie erg zwaar en zijn tegelijk ook de plaatsen waar op den duur corrosie (roest) optreedt.

Dat waren de belangrijkste redenen voor Kennedy om op zoek te gaan naar alternatieven. Al snel kwam hij op het idee om in plaats van de verstijvingsribben poly-urethaan schuim te gebruiken: dat is licht, beschikt over goede mechanische eigenschappen en hecht zich in het algemeen goed aan allerlei metalen. De twee componenten waar het uit wordt gevormd kunnen eenvoudig tussen de twee stalen platen worden gespoten. Het maken van enkele meters grote SPS-panelen neemt zo niet langer dan anderhalve minuut in beslag. De platen kunnen naar believen worden gesneden-met een hoge-druk waterstraal-of juist aan elkaar worden gelast.

Om het materiaal in de praktijk te testen werd begin dit jaar de veerboot Pride of Cherbourg van P&O voorzien van een nieuw autodek op basis van SPS. Het vervaardigen ervan nam sowieso al veel minder tijd in beslag dan in het geval van een klassiek stalen dek. Het nieuwe dek blijkt zich onder de zware omstandigheden bovendien zo goed te houden dat inmiddels is besloten alle dekken op dezelfde manier te gaan aanpassen.

    • Rob van den Berg