Klein Leed

Margo Trappenburg heeft haar visie geventileerd op de euthanasiewetgeving en de praktijk, met name het verscheiden van Brongersma (NRC Handeslblad, 16 november). Ik had zojuist het boekje Klein Leed van Betsy Udink gelezen, die in het hoofdstuk `Blij dat ik leef' (pag. 91 t/m 103) haar mooie boekje met deze actualiteit ontsiert.

Trappenburg en Udink missen, ieder op eigen wijze, de kern van de zaak. De huidige wetgeving is weliswaar een stap vooruit, maar bevat een structurele weeffout.

Uitzichtloos lijden is door een medicus te beoordelen, ondraaglijk lijden alleen door de patiënt zelf. De veiligstelling van tijdelijk depressieve mensen kan niet gevat worden in wettelijke regelgeving. Zulks dient men in goed vertrouwen over te laten aan een combinatie huisarts/psychiater.

    • J.G.S.M. Barendse