Kamer wil opvang in internaat

Leerlingen in het voortgezet onderwijs met een instabiele thuissituatie moeten na schooltijd in internaten worden opgevangen, waar zij huiswerk maken en overnachten. Dit om te voorkomen dat zij ,,in een opvoedkundig niemandsland'' belanden.

Dat staat in een plan dat de fracties van PvdA en GroenLinks volgende week, bij de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, zullen indienen. Omdat het CDA het initiatief steunt, is er een kamermeerderheid voor het initiatief.

Volgens Kamerlid M. Rabbae (GroenLinks) moet minister Hermans (Onderwijs) jaarlijks minimaal tien miljoen gulden uittrekken om schoolinternaten op te zetten. Ook gemeenten en ouders moeten eraan bijdragen. Ouders moeten zelf beslissen of hun kind naar een schoolinternaat moet.

Rabbae denkt dat vooral allochtone leerlingen de internaten zullen bevolken. ,,Allochtone ouders hebben vaak meer moeite hun opgroeiende kinderen structuur en hulp bij het leren te bieden. Zij zijn vaak minder hoog geschoold, werken vaker onregelmatig en zitten na school vaak in een koffiehuis of moskee.''

Ouders die hun kind naar een schoolinternaat sturen, zullen een bedrag van enkele honderden guldens per maand moeten betalen. Rabbae verwijst naar een experiment in Rotterdam, waar sinds kort ervaring wordt opgedaan met het naschools opvangen van leerlingen uit allochtone of lagere sociale milieus. ,,Daar blijkt dat ze beter voorbereid naar school gaan.'' De fractie van D66 is tegen het plan. ,,Het rijk moet hier niet het voortouw in nemen'', aldus Kamerlid U. Lambrechts.

    • Guus Valk