Kamer over ESF-geld niet juist ingelicht

Het rapport van H. Koning, oud-president van de Algemene Rekenkamer, bevat onjuiste informatie over de verantwoording van de uitgave van 200 miljoen gulden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Dit stelt J.H. Blokdijk, oud-hoogleraar accountancy aan de VU, na bestudering van het rapport-Koning. Ten onrechte meldt Koning dat 200 miljoen gulden ESF-geld, die aanvankelijk niet in de boekhouding was te traceren, later is teruggevonden door een accountant. ,,De Tweede Kamer is misleid'', aldus Blokdijk, die deze week door vakgenoten tot `accountant van het jaar' is gekozen.

Blokhuis' kritiek richt zich op de wijze van verantwoording van circa 200 miljoen gulden ESF-geld. Volgens Arbeidsvoorziening (Arbvo) was dit bedrag dit voorjaar niet in de boeken terug te vinden. Het vermoeden bestond dat het geld in de eigen organisatie was verdwenen, wat verboden is.

Koning schrijft in zijn rapport van augustus echter dat het geld is teruggevonden door ,,een reconstructie van de accountant van Arbvo''. In een hoorzitting in de Kamer zei accountant P. Schimmel, lid van de staf van Koning, zelfs dat ,,twee accountantsonderzoeken'' zijn gedaan om zekerheid te krijgen over de correcte aanwending van het ESF-geld.

Naar nu blijkt is er nooit een accountant geweest die deze conclusie ondersteunt. De accountant van Arbvo, Deloitte & Touche, heeft ,,geen zelfstandig onderzoek (...) verricht'', aldus minister Vermeend (Sociale Zaken) op 13 november in een brief aan de Kamer. Deloitte blijkt alleen administratieve steun te hebben gegeven aan een onderzoek door Arbvo zelf. Het tweede onderzoek, door KPMG, blijkt een `review' van het eigen Arbvo-onderzoek. Hierin merkt KPMG op dat ,,geen accountantscontrole is toegepast'' op de cijfers van Arbvo, zodat volgens KPMG ,,geen zekerheid'' bestaat over de betrouwbaarheid van de cijfers. Blokdijk hierover: ,,De Kamer is tweemaal onjuist ingelicht. Eerst in het rapport van Koning, daarna in de hoorzitting. Of de 200 miljoen gulden is teruggevonden weten we nog steeds niet. Daar bestaat geen enkele zekerheid over.'' Koning is niet bereid commentaar te geven.

Blokdijk: pagina 2