`Jongeren 's nachts niet laten rijden'

Verbiedt het scootermodel van de snorfiets en sta alleen nog de fiets met hulpmotor toe. Trek de leeftijd waarop een bromfiets mag worden bestuurd op van zestien naar achttien jaar. Stel een nachtelijk rijverbod in voor jonge automobilisten en verbiedt jonge autorijders om passagiers mee te nemen.

Met deze maatregelen kan het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer dalen van de huidige elfhonderd per jaar tot vierhonderd.

Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een nota `Veilig, wat heet veilig?' die deze week is gepubliceerd. De kosten van verkeersongevallen, die per jaar ongeveer achttien miljard gulden bedragen, zouden met tweederde kunnen dalen.

De SWOV vindt verder dat het huidige programma om de wegen duurzaam veiliger te maken in versneld tempo moet worden uitgevoerd. De SWOV pleit voor een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat er over tien jaar geen snelheidsovertredingen meer worden gemaakt.

Daarbij verdient het aanbeveling de huidige starre limieten aan te passen aan verkeers- en weeromstandigheden. Zulke limieten zijn ,,geloofwaardiger'' en ,,zullen dus ook eerder opgevolgd worden''. Er zijn ook nog verbeteringen aan voertuigen mogelijk, vooral bij auto's en vrachtauto's. Om de veiligheid van het zakelijke verkeer te verhogen stelt de SWOV de invoering van een black box voor.

Een Nationaal Comité Duurzaam Veilig zou het draagvlak voor veiligheidsmaatregelen bij het publiek moeten vergroten. ,,De acceptatie van het grote aantal verkeersdoden moet omlaag en de steun voor maatregelen om die doden te voorkomen, moet omhoog.''