Ellian (2)

De heer Afshin Ellian poneert een aantal stellingen die, waren ze geuit door een `echte' Nederlander, hem waarschijnlijk op politieke incorrectheid zouden komen te staan. Ze zijn echter zeer verhelderend, vooral de stelling je nieuwe land te leren kennen via een verplichte inburgeringscursus met examen. Meneer Ellian is een sprekend voorbeeld van hoe een vreemdeling een echte Nederlander wordt.

    • Peter Visser