Ellian (1)

Het interview met Afshin Ellian (Z, 10 november) geeft heel goed de genuanceerde mening van vele van onze mohammedaanse medelanders weer. Onder de groep van vluchtelingen bevinden zich veel hoger opgeleiden die de scheiding van religie en staat waarderen. Het stoort mij dan ook dat bij dit interview een foto van imam El-Moumni paginabreed werd afgebeeld. Temeer daar de geïnterviewde aangeeft dat de ontvangst van deze imam door Van Boxtel zeer afkeurenswaardig is. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de boodschap van Afshin Ellian.

    • S. Bakker