DE WEEK

De armoede in Nederland is met een derde afgenomen, dankzij Paars. Tussen 1996 en 1999 is het aantal arme huishoudens van 970.000 tot 850.000 gedaald. Of: van 16 tot 11 procent van het totale aantal huishoudens in Nederland. Dat zeggen het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau.

Van die 850.000

arme huishoudens heeft 40 procent een allochtone kostwinner. Gezinshereniging en gezinsvorming maken ze niet armer als huishouden, wel per huisgenoot. Want een alleenstaande arme verdient 1.639 gulden per maand, en van dat bedrag moeten dan méér monden worden gevuld.

Staatssecretaris

Van Boxtel wil aan deze immigratie paal en perk stellen, dat wil zeggen bij immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning. Wegens de `aanzuigende werking' en de gebrekkige `integratie' van de partners, zegt hij. Tijdelijke allochtoon, maak liever uw geld over. Wordt daar de armoede kleiner, hier niet groter. Hoe arm en rijk elkaar kunnen helpen.

Echtscheidingen

schelen een miljoen minder Nederlanders. Volgens het CBS en de Nationale Gezinsraad zou zónder alle echtscheidingen en verbroken relaties in de afgelopen 50 jaar Nederland nú een miljoen inwoners méér hebben gehad. Ooit geweten hoe heilzaam uw ruzies konden zijn?

Hoeren uit

Oost-Europa, welkom. Dat zegt het Europese Hof van Justitie. Een woordvoerder van Justitie wierp meteen als drempel op dat de hoeren, op het moment dat ze zich in Nederland willen vestigen, over voldoende middelen van bestaan moeten beschikken. Koud kunstje.

CDA en PvdA

vinden dat Nederland te weinig huizen bouwt, huur en koop. Ze willen er 100.000 per jaar, zoals het kabinet had beloofd, geen 65.000 zoals dit jaar. Met een bouwwoede alsof er woningnood heerst overstelpten ze het kabinet met verwijten. Dat heeft een commissie ingesteld.

De gemeente

Oostburg wil boeren verplichten hun koeien 's zomers in de wei te laten grazen. Koeien op stal houden is voor de boeren goedkoper. Dat het aanzien van Nederland door de lege weilanden verschraalt, kan de Zeeuwse boer dat wat schelen. Zuinigheid telt.

Jongeren die vier

dagen per week werken en één dag studeren hebben een gemiddelde schuld van 3.100 gulden. Ze wonen meestal thuis en hebben 1.355 gulden per maand te besteden. Te weinig voor hun auto, kleding en geestverruimende middelen, heeft het Nationaal instituut voor budgetvoorziening uitgerekend, dat hun schuld `zorgwekkend' vindt.

KPN heeft een

schuld van bijna 50 miljard gulden. Het geeft onder garantie van de banken en de staat een nieuwe emissie uit van wel één miljard aandelen om 11 miljard gulden binnen te halen, sluit bij de banken een wurglening af en ontslaat een paar duizend man, minder dan het van plan was omdat de rest met minder salaris genoegen moet nemen, en schenkt zijn nieuwe topman zo veel opties op eigen aandelen dat die bij de zorgwekkende koers van nu al 4,4 miljoen gulden extra boven zijn jaarsalaris zou incasseren.

Wilt u weten

hoe de economie er voor staat? Let u dan niet op voorspellingen van OESO, IMF of Europese Commissie. Die gaven deze week met hun jongste voorspellingen aan hoe ver ze er de vorige keer naast zaten. Let u voortaan op de muntproductie in de VS. De Amerikaanse Munt zal geen 23 miljard, maar slechts 15 miljard nieuwe munten slaan. Komt doordat Amerikanen hun spaarpotten legen. Inderdaad, wegens de dreigende recessie.

Een andere

maatstaf is leasing van auto's door banken. ABN Amro verdiende er de eerste negen maanden van dit jaar 120 miljoen euro mee. Dat is méér dan de bank met al haar zakenbankieren verdiende. De auto's worden door de recessie wel kleiner, niet de `managementvergoeding voor het vlootbeheer' die met de afnemer is afgesproken. Misschien laat die zich een oor aannaaien. Toch: hoe groter dat leaseaandeel in de winst van de banken, hoe beroerder het met de economie gaat.

En zit u straks

zonder werk, dan kunt u met Thaise munten van uw hoogconjunctuurvakanties straks de parkeerautomaat betalen. Want de tien Thaise baht en de twee euromunt zijn niet van elkaar te onderscheiden. Hoe arm en rijk elkaar kunnen helpen.

    • Paul Friese